Aditívum do paliva diesel motorov DIESEL BOOST 5 L Faren

124.73  bez DPH
149.68  vč DPH

Množstevná zľava

MnožstvoZľavaCena
2 +3%145.19 
5 +5%142.20 

100 na sklade

Katalógové číslo: FAR0108 Kategórie:

Popis

Vety o nebezpečnosti:

H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.

Bezpečnostné upozornenia:
P101, P102, P264, P271, P273, P280, P301 + P310, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P312, P331, P362, P391, P405, P501

Aditívum do paliva DIESELMOTOROV

Produkt zvyšujúce o 2 až 5 bodov cetánové číslo nafty. Znižuje povrchové napätie molekúl vody, čím zvýši jej priechodnosť systémom a Úplnosť horenia, chráni injektory a filtre pred usadzovaním karbónových zvyškov, opotrebením a trením. Zvyšuje celkový výkon motora.

PREČO
DIESEL BOOST zvyšuje cetánové číslo od 2 do 5 bodov, zdokonaľuje spaľovanie čím zvyšuje výkonnosť motora. Zjednodušuje spúšťanie motorov, vedie k ich plynulejšiemu chodu a redukciu toxických a kyslých emulzií CO a NOx. Znižuje teplotu, pri ktorej kryštalizuje parafín, zlepšuje štruktúru dieselového paliva tak, že horí rýchlejšie. Týmto spôsobom získame maximálne výkonnostné parametre, a to aj pri nižších teplotách.

Znižuje tenziu vody, a teda riziko týkajúce sa filtrov, injektorov a čerpadiel a súčasne eliminuje korózii a tvorbu koróznych produktov. DIESEL BOOST zvyšuje mazanie a umožňuje komponentom zostať čisté, čo dovoľuje motoru pracovať na optimálnej úrovni.

Zabraňuje kontaminácie paliva s vodou
DIESEL BOOST obmedzuje tvorbu kalov a rast plesní. Keď sa uplatňuje do skladovacích nádrží, separuje vodu z nafty a umožňuje jej úplné odstránenie. Produkt znižuje tenziu vody, čo umožňuje jej jednoduchší priechod cez systém spaľovania so súčasnou ochranou injektorov paliva a filtrov.
Predlžuje životnosť motorov
DIESEL BOOST zaisťuje vyššiu mazanie čerpadiel a injektorov, udržiava motor čistý a bráni usadzovaniu karbónových zvyškov, koróznych produktov a kovových častíc.
zvyšuje výkon
DIESEL BOOST zaručuje maximálne úspory v dôsledku svojej kapacity zvyšovať všeobecne výkon. Chráni všetky súčiastky proti treniu a opotrebovaniu, korózii a vode.

AKO
Aplikujte DIESEL BOOST do skladovacích nádrží alebo priamo do nádrží vozidiel. Pridajte 1 liter produktu na každých 1000 litrov nafty

KDE
Všetky dieselové motory, ťahače, traktory, automobily, poľnohospodárske a priemyselné stroje, vysoko výkonné zariadenia poháňané diesely.