Olejová ochrana s vodoodpudivým účinkom AXOL GUARD DWA 25 L

316.57  bez DPH
379.88  vč DPH

Množstevná zľava

MnožstvoZľavaCena
2 +3%368.48 
5 +5%360.89 

100 na sklade

Katalógové číslo: FAR0089 Kategórií:

Popis

Vety o nebezpečnosti:
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia:
P210, P241, P243, P261, P271, P272, P280, P301 + P310, P302 + P352, P304 + P340, P312

Konzervačný prostriedok na báze olejov s vodoodpudivým účinkom

Axol GUARD DWA je olejová ochrana s vodoodpudivým účinkom ideálne pre ochranu strojne opracovaných kusov, kovových komponentov a matríc, ktoré sú určené na skladovanie pod strechou v skladoch pred ich použitím alebo prepravou do miest ich použitie.

PREČO
Axol GUARD DWA je vhodný pre ochranu oceľových matríc, obrobkov, kovových súčastí a motorových blokov a hláv a všeobecne všetkých mechanických súčastí strojov a nástrojov a to aj vtedy, keď sú uložené na nechránených miestach. Môže byť bezpečne aplikovaný aj na lakované časti pretože je nenapadá. Má slamovo žltú farbu a je transparentný.

Aditíva odpudzujúce vodu dovoľujú úspešné použitie na vlhkých povrchoch, ako sú práve obrobené kusy zvlhčené vodnou emulziou, alebo povrch matrice, ktorá bola práve očistená a opláchnutá.

Je veľmi ekonomický jeden liter produktu vytvorí film s hrúbkou približne 3 mikróny, postačujúce k ochrane 100m2. Poskytuje zaručenou ochranu proti korózii po dobu najmenej 3 mesiacov, pokiaľ sú chránené výrobky uložené pod strechou. V prípade krytých temperovaných hál a skladov zaručuje ochranu proti korózii po dobu najmenej 12 mesiacov. Odstránenie produktu z ošetreného povrchu nie je potreba.

AKO
Axol GUARD sa odporúča používať neriedený. Pred použitím dôkladne premiešajte. Produkt sa vyznačuje výbornou tekutosťou a možno ho úspešne aplikovať rozprašovačom, striekacou pištoľou či štetcom.

KDE
Sústružnícke a strojné dielne
kovovýroba
Kováči a zámočníci
zlievárne
Lisovanie kovov, plastov alebo materiálov so skleneným vláknom

Pre uľahčenie práce a manipulácie ponúkame pre 25kg kanistre dávkovací výpustný ventil.