Rezný olej v spreji pre obrábanie a rezanie závitov OIL FIL 400 ml Faren

7.00  bez DPH
8.40  vč DPH

Množstevná zľava

MnožstvoZľavaCena
2 +3%8.15 
5 +5%7.98 

98 na sklade

Katalógové číslo: FAR0172 Kategórií:

Popis

Vety o nebezpečnosti:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia:
P102, P210, P211, P251, P261, P270, P271, P280, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P312


Rezný olej v spreji pre obrábanie a rezanie závitov

OIL FIL je kompletný olej vo forme spreja určený pre rezanie závitov a všeobecne obrábacie operácie. Je odolný proti vysokým tlakom

PREČO
OIL FIL je určený pre riešenie tých najťažších situácií, kde si tvrdosť materiálu alebo typ operácie vyžadujú olej s vynikajúcimi lubrikačnými a chladiacimi vlastnosťami. Zlepšuje kvalitu obrábané plochy a zvyšuje životnosť nástroja. Tri hlavné zložky:

Super rafinované oleje Tieto oleje mu udeľuje výborné lubrikačný schopnosti. Vytrvalo zostávajú medzi trecími plochami medzi kovom a nástrojom a vďaka pridaným aditívam E.P. zaručujú odolnosť proti extrémnemu namáhaniu

Oleje prispievajú k lubrikačnímu účinku ale pôsobí hlavne ako chladiace činidlo odvádzajúci teplo vzniknuté trecími silami.

Adhezívna činidlá

Tieto komponenty umožňujú produktu priľnúť na kovu a opracovávanom materiálu, takže strojársky nástroj môže účinne pracovať. OIL FIL S je vhodný pre strojné opracovávanie na všetkých typoch materiálov vrátane problematických, ako je nerezová oceľ, balistická oceľ, temperované a žíhané ocele, zliatiny titánu, niklu, chrómu, molybdénu atď.

Pri použití OIL FIL S je možné dosiahnuť vyššiu reznej rýchlosti súčasne so zdokonalením kvality a povrchu závitov, bez prítomnosti trhliniek alebo otrepov. Okrem toho tento produkt predlžuje životnosť nástrojov.

KDE
strojárske operácie
kovovýroba
údržbárske činnosti