Odokujovač a odstraňovač cementov a hrdze Faren DECAVIL F 750 ml

5.50 

Množstevná zľava

MnožstvoZľava
2 +3%
5 +5%

88 na sklade

Katalógové číslo: FAR0076 Kategórie:

Popis

Vety o nebezpečnosti:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia:

P261, P264, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310

Super silný koncentrovaný odokujovač odstraňujúci vodný kameň, cementy a hrdzu

PREČO
DECAVIL F je superkoncentrovaná zmes výkonných kyselín a koróznych inhibítorov. V dôsledku svojej účinnosti, koncentrácie a bezpečnosti patrí k špičke v sektore akostných odokujovacích prostriedkov.

DECAVIL F je ideálny pre odstránenie širokého rozsahu depozitov ako vodný kameň, cementy, kotlový kameň, silikáty, sanytr, hrdzu a všetky druhy oxidačných produktov.

Primárne výhodou DECAVILu F je jeho vysoká koncentrácia, ktorá dovoľuje jeho použitie pri veľmi vysokých roztokoch.
Keď si uvedomíte, že väčšina produktov dostupných na trhu sa používa neriedená, ihneď oceníte konkrétne prednosti nášho odokujovače (tj.odstraňovače vodného kameňa).

Korozívne inhibítory, ktoré výrobok obsahuje, znamenajú, že môže byť použitý v ľubovoľnej situácii s výnimkou hliníka a hliníkových zliatin !! Po použití ho postačí iba dôkladne opláchnuť, neutralizácia produktu nie je potrebná.

DECAVIL F je ideálny pre:

Vodo-Topo – odstránenie vodného kameňa a depozitov z: ohrievacích vretien, ponorných ohrievačov, bojlerov, ohrievacích systémoch, odparovacích chladiacich vežiach a tepelných výmenníkoch (nenabíja povrchy statickým elektrickým nábpojem a tým bráni prípadnému skratovaniu)

Chladenie a klimatizácia – čistenie vodou naplnených uzavretých chladiacich okruhov a chladiacich veží, (tiež ideálny pre chladiče automobilov)

Stavebníctvo – odstraňuje hrdzu, cementy, zvyšky lepidiel a sanytru zo všetkých typov zariadení, strojov a povrchov. Pri pokladaní podláh je ideálny pre zvýšenie adhézie lepidiel na betónových podkladoch.

KDE

Inštalatérstvo, kúrenárstvo a klimatizácia
Stavebníctvo
motory vozidiel
Odlievanie plastov a zlievarne všeobecne
kladenie podláh
Údržba domácich prístrojov
Priemysel spracovania mramoru žuly a keramiky
Výroba skla
Údržba kávových a nápojových automatov

AKO
Koncentrácia DECAVILu F je závislá na spôsobe jeho použitia. Popíšeme tu niekoľko typických aplikácií a ponecháme na skúsenosti užívateľa odhad správnej koncentrácie pre riešenie ďalších úloh v prípadoch, ktoré tu nie sú uvedené.
Odporúčaná riedenie
Odstránenie hrdze 1: 1
Odstraňovanie nánosov cementov a malty 1: 2 až 1: 5
Pre zlepšenie adhézie ďalších materiálov na podlahách z betónu 1:10
Čistenie chladiacich okruhov automobilov 1: 5
Čistenie a údržba bojlerov a iných uzavretých okruhov vodo topo 1: 5 až 1:10
Sanitárne zariadenia a teplárenstva 1: 3 až 1: 5
Údržba a opravy domácich spotrebičov (umývačky, práčky, kávovary) 1: 5
Údržba a opravy nápojových automatov 1: 3 až 1: 5
Čistenie lisovacích foriem použite koncentovaný

BALENIE
Dodávané množstvo – Balenie
Kanister 5 kg – Kartón 2 kanistre
Kanister 25 kg – 1 kanister
Sud 210 kg – 1 sud