Kvapalný konvertor hrdze Faren NO RUST 750ml

12.90  bez DPH
15.48  vč DPH

Množstevná zľava

MnožstvoZľavaCena
2 +3%15.02 
5 +5%14.71 
Katalógové číslo: FAR0074 Kategória:

Popis

Vety o nebezpečnosti:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:

P101, P102, P260, P264, P273, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310

Konvertor hrdze (premení hrdzu na stabilnú kov pomocou pasivácia)

NO RUST je kvapalný produkt s acidickým zložením navrhnutý pre zastavenie oxidácie železa a jeho zliatin. Trasformuje oxid železa / hrdzu) do formy pasivovaného kovu, ktorá po takej konverzii pôsobí ako účinný primer (podklad) zaisťujúci priľnavosť nasledujúcich náterov alebo lakov.

PREČO

NO RUST je najmodernejší produkt, ktorý rieši problém korózie úplne revolučným spôsobom. NO RUST ošetrovaný povrch pasivuje, teda premieňa korózii na stabilný organický kov.

Kompletnosť

Železo ošetrenie produktom NO RUST nevyžaduje ďalšie ošetrenie a je pripravené k ďalšiemu natieraniu. Časti ošetrené naším konvertorom môžu byť ponechané dokonca až po niekoľko mesiacov pred ich ďalším natieraním či inou povrchovou úpravou bez hrdzaveniu: hrdzu je stabilizovaná pomocou produktu NO RUST počas procesu oxidácie a zostáva inertný. Samotná konvertovaná hrdzu pôsobí ako ochrana a antioxidant.

Viacúčelovosť

NO RUST môže byť aplikovaný na povrchoch totálne skorodovaných, čiastočne skorodovaných alebo čiastočne skorodovaných a čiastočne nalakovaných. Vo všetkých troch prípadoch je výsledok rovnaký v dôsledku zinkových a molybdénových prísad: celý ošetrovaný povrch je pokrytý súvislou vrstvou pasivovaného kovu šedého sfarbenia. Odporúča sa testovať odolnosť plastov a náterov predtým, ako sa produkt aplikovaný.

Jednoduchosť

Použitie je veľmi jednoduché. Produkt je možné na povrch aplikovať štetcom, pomocou nízkotlakového čerpadla alebo postrekovačov našroubovaného priamo na fľašu. Vďaka tekutej forme sa dostáva aj na skryté miesta, ako sú výrezy a spoje presne tam, kam by sa dostala aj voda.

AKO

Produkt NO RUST sa používa neriedený. Pred použitím sa uistite, že ošetrovaný povrch neobsahuje zaoxidované bubliny. Takéto bubliny by mali byť pred aplikáciou odstránené oceľovou kefou či vhodnou špachtľou. Povrch by tiež nemal obsahovať žiadne olejové či mastné škvrny. Potom v nadbtytku aplikujte NO RUST a nechajte pôsobiť po dobu 12-24 hodín.

Produkt dosahuje svojho vrcholu účinku v priebehu 24 hodín. Následne opláchnite prebytok produktu tečúcou vodou. V tejto fáze je ošetrovaný povrch pasivovaný a môže odolávať atmosférickému pôsobeniu po dobu najmenej jedného až dvoch mesiacov bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu. Po opláchnutí a vysušení je potom kov pripravený k ďalšej povrchovej úprave náterom farby či galvanizácii. Na dosiahnutie maximálneho ošetrenia je ideálne po aplikácii NO RUST použiť zinkový sprej ZINC, METAL ZINC, GALVEX alebo nerez oceľový sprej STEEL.

Ošetrovaný povrch nesmie byť vystavený vode minimálne po dobu 5 hodín po aplikácii. V prípade, že do 5 hodín od apliakce na povrch napríklad zaprší, je nutné celú aplikáciu zopakovať. Pri vyšších teplotách, hlavne v lete, sa odporúča produkt aplikovať navečer, aby sa zabránilo rýchlemu odparovaniu. V niektorých prípadoch sa odporúča ošetrovaný povrch pokropiť vodou, počkať jednu hodinu a následne aplikovať produkt NO RUST. Vlhkosť zachytená koróziou uľahčuje pôsobenie produktu spomalením jeho odparovanie. Vyvarujte sa “rýchlych” konvertorov korózie: tento proces je vo svojej podstate pomalý a jeho urýchlenie často znamená, že bude menej účinný.

Pokrytie / Výdatnosť

Produkt NO RUST má výbornú výdatnosť: 1 L produktu pokryje 10 až 20 m2

KDE

zámočníci
Umelecké kováčstvo, kovotepectvo
staviteľstvo
autoservisy
klampiari
oceliarne
reštaurátori
prefabrikované konštrukcie
údržbové činnosti
hobby